Danh mục điều trị - chăm sóc sức khỏe răng miệng

25-11-2015 15:58

 

CÔNG VIC

GIÁ

 

1. KHÁM VÀ TƯ VẤN

 

Miễn phí

 

 

2. LẤY VÔI VÀ ĐÁNH BÓNG  (Tùy trường hợp)

    (Cleaning, polishing)

200.000 - 300.000đ/2 hàm

 

 

 

3. NHỔ RĂNG SỮA TRẺ EM

    (Extraction a baby-tooth)

50.000 - 100.000đ/ răng

 

 

4. NHỔ RĂNG THƯỜNG (Tùy trường hợp)

    (Extraction)

200.000 - 600.000đ/ răng

 

 

 

 5. NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU

     (Tooth Extraction, Minor Surgery)

800.000 - 1.500.000đ/ răng

 

 

 

6. TRÁM RĂNG THẨM MỸ

    (Filling)

250.000 - 350.000đ/ răng

 

 

 

7. ĐIỀU TRỊ TỦY (Răng trước hoặc răng sau)

    (Root canal )

800.000 -1.500.000đ/ răng

 

 

 

8. TẨY TRẮNG RĂNG (Bleaching)

 

    - Dùng khay (Tẩy 3 lần)

2.000.000đ/2 hàm

    - Không dùng khay (Tẩy 1 lần)

3.500.000đ/2 hàm

   

 

 9. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH RĂNG SỨ KIM LOẠI Cr-Ni

     (Fixing tooth by porcelain)

1.000.000đ - 1.200.000đ/ răng

 

 

 10. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN

      (Porcelain Crown with Titanium flame)

2.500.000đ/ răng

 

 

 11. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH RĂNG SỨ KIM LOẠI PALADIUM

      (Porcelain Crown with Paladium flame)

5.000.000đ/ răng

 

 

 12. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH RĂNG SỨ KIM LOẠI QUÝ

       (Porcelain Crown with Gold flame)

Theo thời giá

 

 

 13. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI

       (Porcelain Crown with Zirconia flame)

4.500.000đ/ răng

 

 

 

14. PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP (Tùy loại răng)

     (Removable denture)

 

15. HÀM KHUNG (Chưa tính răng)

      (Metal frame)

300.000 – 600.000đ/răng

 

 

2.500.000 - 4.500.000đ/ khung

 

 

   

 

16. CHỈNH HÌNH RĂNG (trọn gói)

      (Orthodontics)

25.000.000 - 35.000.000đ

 

 

 

17. CHỤP FILM RĂNG

     (X -ray)

Miễn phí

   
   
   

 

 

Thiết kế website: Phương Nam Vina